壯闊雲景 - 明信片
壯闊雲景 - 明信片
壯闊雲景 - 明信片

壯闊雲景 - 明信片

廠商
SUNE GLOBAL
定價
$20.00
售價
$20.00
單價
每 
內含稅金。

屯門,因青山而名。古有「杯渡禪蹤」,為新安八景之首。唐代韓愈於青山題寫「高山第一」,又吟詩讚嘆屯門美景:「屯門雖雲高,亦映波濤沒。」(《贈別元十八協律》之六)

序列號:2022 - H.6